MAŁŻEŃSTWO

 

 

 

 

Małżeństwo - główna przyczyna wszystkich rozwodów.

Małżeństwo jest niewolnictwem, które­mu nadano bardziej cywilizowaną postać.

Mężczyzna rozpoczyna życie rozpustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, kobieta odwrotnie.

Małżeństwo bez drobnych nieporozumień byłoby prawie czymś takim jak wiersz bez "r".

Gdzie jest małżeństwo bez miłości, tam będzie miłość bez małżeństwa.

Małżeństwo, jak każda sztuka, nie może się obejść bez scen.