START Nasza FLORKA Florka - Galeria EMI Wiek psa

 

wiek psa psy małe psy średnie psy duże
    1 miesiąc     1 rok     1 rok      1 rok
    3 miesiące     5 lat     3 lata      2 lat
    6 miesięcy   10 lat     8 lat      6 lat
    1 rok   20 lat   18 lat    12 lat
 1,5 roku   25 lat   23 lata    17 lat
    2 lata   30 lat   28 lat    22 lata
    3 lata   33 lata   35 lat    31 lat
    4 lata   36 lat   40 lat    41 lat
    5 lat   40 lat   45 lat    48 lat
    6 lat   44 lata   52 lata    55 lat
    7 lat   48 lat   58 lat    62 lata
    8 lat   50 lat   63 lata    68 lat
    9 lat   55 lat   69 lat    75 lat
  10 lat   58 lat   75 lat    82 lata
  11 lat   63 lata   80 lat    89 lat
  12 lat   67 lat   87 lat    97 lat
  13 lat   71 lat   92 lata  103 lata
  14 lat   75 lat   98 lat  110 lat
  15 lat   78 lat  103 lata  118 lat
  16 lat   83 lata  109 lat  123 lata
  17 lat   87 lat  115 lat  130 lat
  18 lat   90 lat  120 lat  135 lat
  19 lat   95 lat  125 lat  143 lat
  20 lat   98 lat  133 lata  150 lat