DUŻE KOTY

Lew ma, wiadomo, pazur lwi, Lew sobie z wszystkich wrogów drwi. Bo jak lew tylko ryknie, To wróg natychmiast zniknie.               ***

 

START

Lew

Tygrys

Jaguar

Puma

Gepard

Ryś

Żbik

Irbis

Serwal

 

Ryś  (Lynx lynx)

Ryś występował w Europie już w epoce wielkich zlodowaceń. Inspirował ludzi z epoki kamiennej, którzy rysowali go i rzeźbili. Świadectwem tego są wizerunki jego przodków w grocie w Lascaux. Dzisiaj prowadzone są programy reintrodukcji, mające na celu przywrócenie mu jego miejsca w pejzażu europejskim.

Ryś wyrusza na polowanie pod osłoną zmroku i nocy. Cętkowana sierść maskuje go w lesie. Jego bardzo czuły słuch i wyjątkowa wrażliwość na intensywność światła sprawiają, że jest on znakomitym nocnym łowcą. Poza nielicznymi wyjątkami ryś wyrusza na łowy samotnie. Jak większość kotowatych poluje z zasadzki, ale oprócz tego potrafi wytropić zdobycz. Nie ściga swoich ofiar, ale czeka czasami wiele dni na ich codziennych ścieżkach, lub skrada się, kiedy je wypatrzy.

Ryś jest sprinterem. Jego serce jest stosunkowo małe i utrudnia mu to podejmowania długotrwałej pogoni. W Europie ryś poluje przede wszystkim na średnie zwierzęta kopytne, jak sarny, kozice i wyjątkowo muflony. Przepada także za zającami, ptakami, mniejszymi ssakami drapieżnymi oraz gryzoniami. Jego siła pozwala mu także napadać na jelenie, renifery i młode niedźwiedzie. Jedynie przed stadem wilków ryś uchodzi. Pojedynczy wilk przegrywa walkę. W razie niebezpieczeństwa ryś kryje się w konarach drzew. Rejon łowiecki rysia jest przez niego mocno strzeżony. Przywiązany jest tez do swojej kryjówki usytuowanej najczęściej w skalnych grotach lub jaskiniach.

Rysie niezbyt lubią wodę, chyba, że chodzi o ugaszenie pragnienia. W razie konieczności nie wahają się jednak przejść przez nią.
Początkowo rysie żyły w całej Europie, teraz praktycznie wyginęły. Jednak dzięki podjętym środkom ochrony i prowadzonym od 20 lat rozmaitym akcjom reintrodukcji, a także dzięki polityce ponownego zalesiania, rysie znów żyją w wielu krajach europejskich. Spotyka się je dziś w Europie Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia), W Europie Środkowej ( Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Austria), w Europie Zachodniej (Niemcy, Szwajcaria, Francja). W tych dwóch ostatnich krajach został on stopniowo reintrodukowany, począwszy od 1970r. Niemcy z kolei podjęli akcję ponownego osadzenia rysia w swych kompleksach leśnych. Jednak populacje rysi są bardzo rozrzucone i zwierzęta rzadko się spotykają. Grozi to degeneracją gatunku.

Ryś dobrze znosi obecność człowieka, pod warunkiem, że ma „chwile spokoju”, niezbędne do prowadzenia działalności łowieckiej i reprodukcji. Przeszkadzają mu polowania z psami gończymi i duży wyrąb lasów. Może to skłonić go do zmiany przyzwyczajeń i zahamować rozmnażanie.

Oprócz chwytania w pułapki i kłusownictwa, czynnikami wpływającymi na śmiertelność rysi są polowania, wścieklizna, brak pożywienia i wypadki drogowe. W krajach, w których występują orły, wilki i lisi, zabijają one dużo młodych rysi.
Opis: krótki ogon, sierść czarno cętkowana, pędzle na małżowinach usznych
Wielkość: długość tułowia 90-130cm;długość ogona 15-20cm; wysokość w kłębie 55-75cm
Masa ciała: 18-25kg (we Francji), do 30kg (w Rumunii)
Występowanie: Ameryka Północna, Azja, nieliczny w Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, byłym ZSRR, Turcji, w Europie Środkowej i w Krajach Skandynawskich
Siedlisko: wszystkie środowiska leśne, równinne i górskie, obfitujące w zwierzynę
Pożywienie: wyłącznie mięso
Struktura społeczna: samotny, z wyjątkiem zalotów
Dojrzałość płciowa: samice 21 miesięcy, samce 33 miesiące
Okres reprodukcji: na ogół na wiosnę
Długość ciąży: 2-2,5 miesiąca, zwykle 72 dni
Liczba młodych w miocie: 1-4
Ciężar urodzeniowy: 200-300g
Długość życia: 10-20 lat
Liczebność: 3000-5000 osobników (nie licząc byłego ZSRR), jeszcze zagrożony, ale liczebność powoli stabilizuje się
Status, ochrona: kwalifikowany w aneksie II konwencji waszyngtońskiej, a w Europie w aneksie III konwencji berneńskiej: polowanie dopuszczone jest w krajach, w których pozwala na to liczebność rysi.